|- - -|
| Moje omiljene teme iz matematike su:
  1. Geometrija (Lobačevskog)
  2. Kombinatorika
  3. Matematička verovatnoća.
|
|= - =|
|_ - _|