|- - -|
|

Napisati program koji otvara fajl, konvertuje mala slova u velika a ostale znakove ne menja.
rešenje (.c)

#include <stdio.h>
main()
{
FILE *pok1, *pok2;
int c;
pok1 = fopen("prvi.txt", "r");
pok2 = fopen("drugi.txt", "w");
while ((c = getc(pok1)) != EOF)
if ((c >= 'a') && (c <= 'z'))
putc(c-32, pok2);
else
putc(c, pok2);
fclose(pok1);
fclose(pok2);
return 0;
}

|
|= - =|
|_ - _|