|- - -|
|

Sastaviti program koji učitava niz od n realnih brojeva, nalazi njihov zbir i ispisuje niz i zbir. Zadatak uraditi koristeći tri funkcije.
rešenje (.c)

#include <stdio.h>
#define DUZINA 100
void ucitaj(float s[], int n);
float zbir(float s[], int n);
void ispis(float s[], int n);
main(){
float niz[DUZINA];
int n;
printf("Unesite duzinu niza:\n");
scanf("%d", &n);
ucitaj(niz, n);
ispis(niz, n);
getchar();
getchar();
return 0;
}
void ucitaj(float s[], int n)
{
int i;
printf("Unesite clanove niza:\n");
for (i = 0; i < n; i++)
scanf("%f", &s[i]);
}
float zbir(float s[], int n)
{
int i;
float z=0;
for (i = 0; i < n; i++)
z = z+s[i];
return z;
}
void ispis(float s[], int n)
{
int i;
printf("Clanovi niza su:\n");
for (i = 0; i < n; i++)
printf("%.2f\n", s[i]);
printf("Zbir clanova niza je %.2f\n", zbir(s, n));
}

Primer:
Za učitane brojeve 1, 2, 3, 4 i 5 ispisuje se:
Clanovi niza su:
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Zbir clanova niza je 15.00


|
|= - =|
|_ - _|