|- - -|
|

Prokomentarisati donji program.
rešenje (.c)

#include <stdio.h>
main()
{
char c;
unsigned char k;
short s;
c = -126;
s = c;
printf("%d %d\n", c, s );
s = - 32767;
c = s;
printf("%d %d\n", c, s );
s = -1;
k = s;
printf("%d %d\n", k, s );
k = 255;
s = k;
printf("%d %d\n", k, s );
getchar();
return 0;
}

Nakon izvršenja programa biće odštampano:
-126 -126
1 -32767
255 -1
255 255
Objašnjenje:
Tip char zauzima 1 bajt, s tim što se vrednosti promenljive tipa char kreću u opsegu od -128 do 127, unsigned char zauzima takođe 1 bajt ali u intervalu od 0 do 255, dok bi tip short trebalo da zauzima dva bajta u intervalu od -32768 do 32767.
Pri prvom štampanju promenjive tipa char i short dobijaju vrednost -126. Kako -126 upada i u interval char i u interval short, na izlazu će biti dva puta odštampano -126.
Pri drugom štampanju promenjive tipa char i short dobijaju vrednost -32767. -32767 upada u interval short ali ne i u interval char. Zato će pri štampanju promenljive char tipa biti odštampano -32767 po modulu 256 tj. 1, dok će pri štampanju promenljive short biti odštampano -32767.
Pri trećem štampanju promenljive tipa short i unsigned char dobijaju vrednost -1. Slično kao i malopre, pošto -1 upada u interval short, za promenljivu tipa short štampa se -1, dok se za promenljivu tipa unsigned char štampa -1 po modulu 256 tj. 255.
Pri četvrtom štampanju promenljive tipa short i unsigned char dobijaju vrednost 255. Kako 255 upada i u interval short i u interval unsigned char, na izlazu se štampa dva puta 255.

|
|= - =|
|_ - _|