|- - -|
|

Napisati program koji za dva data broja izračunava zbir, razliku i stepen ta dva broja.
rešenje (.c)

#include <stdio.h>
int zbir(int,int);
int razlika(int,int);
int stepen(int,int);
main(){
int x, y;
int z, r, s;
scanf("%d %d", &x, &y);
z = zbir(x,y);
r = razlika(x,y);
s = stepen(x,y);
printf("Zbir brojeva %d i %d je %d.\n", x, y, z);
printf("Razlika brojeva %d i %d je %d.\n", x, y, r);
printf("%d na %d jednako je %d.\n", x, y, s);
}
int zbir(int x, int y){
int z = x+y;
return z;
}
int razlika(int x, int y){
int r = x-y;
return r;
}
int stepen(int x, int y){
int s=1, i;
for (i=1; i <= y; i++)
s = s*x;
return s;
}
Primer:
Neka su na ulazu date vrednosti x = 5 i y = 3.
Nakon izvršenja programa biće ispisano:
Zbir brojeva 5 i 3 je 8.
Razlika brojeva 5 i 3 je 2.
5 na 3 jednako je 125.


|
|= - =|
|_ - _|