CURRICULUM VITAE

Dana Ilić

e-mail : danailich@gmail.com

Rođena : 8.9.1983. godine
Adresa : Gornjogradska 3,11080 Zemun


Obrazovanje:


2002. godine završila sam Gimnaziju Branko Radičević u Staroj Pazovi.
2002. godine upisala sam Matematički fakultet u Beogradu.
2007. godine diplomirala sam na grupi za Računarstvo i informatiku, sa prosečnom ocenom 8.57.

Znanja i veštine :

Poznajem rad na računaru kao i kompletan MS Office paket
Upoznata sam sa programskim jezicima: C, C++, Java
Poznajem mrežno programiranje na programskom jeziku C, rad sa bazama
podataka : SQL i MYSQL,Perl i osnove PHP-a.

Govorim Engleski jezik.

Odgovorna sam, komunikativna i sposobna za timski rad, spremna da učim i proširim sopstveno znanje.