O latex-u

Citat iz knjige

Unos i priprema teksta za štampu danas se skoro u potpunosti
odvoja pomoću racunara. U današnje vreme potpuno je uobićajno da autor sam
unosi i priprema tekst za stampu.Programi koji mu u tome pomažu nazivaju se tekst
procesori.

Tex je sistem koji je kasnih sedamdesetih godina prošlog veka osmislio Donald
Knut. Budući da je i sam imao puno problema prilikom pisanja knjiga korišćenjem
dotadaýnjih sistema,njegov cilj je bio da napravi "sistem za pissanje lepih knjiga, pogotovu
knjiga,koje sadrže puno matematike".Njegova ideja je bila da tradicionalni proces
pripreme za štampu digitalizuje, i da napravi sistem koji će omogućiti visok kvalitet
s jedne strane a jednostavnost i prirodnost s druge strane.

Tex pripada klasi procesivnih sistema:za neposredan unos i opis teksta, koristi se kao
editor,dok se za pretvaranje teksta u grefički odraz koristi odgovarajući program koji igra ulogu
slovoslagača.

Tex danas predstavlja alat za pisanje tehničke,računarske,matematičke
literature. Pripremom dokumenta pomoću Tex-a precizno se opisuju objekti koji treba da budu odštampani.

Kao i kod svakog procesivnog sistema tekst se prvo unosi, izgled teksta se ne dobija za vreme
njegovog unosa već po procesiranju teksta.

Prva verzija Tex-a u upotrebi je od 1985, a tekuća verzija u upotrebi je od 1994 godine.