Kristijan Mitrovic, mr00165

Delovi moje prezentacije na ovom serveru:
Posetite www.brainbench.com da biste resavali testove znanja. (moj Transcript ID# je 1022269)