Mitrović Marko, Matematički fakultet, smer: Računarstvo i informatika, Br. Indeksa: 19/2000