Svaki student ovog fakulteta, naravno, voli matematiku. Razlikuju nas individualni afiniteti. Moji su muzika, strani jezici i druženje sa ljudima van fakulteta. Moji omiljeni kompozitori su:

  • Chopin
  • Bach
  • Beethoven
  • Verdi
  • Cage.
Među stranim jezicima moji favoriti su:
  • francuski
  • engleski
  • italijanski.
Svaki od njih još uvek usavršavam.
Nazad