Rođena sam prvog februara 1978. godine u Beogradu. Osnovnu školu sam završila 1992, srednju 1996. i iste godine upisala Matematički fakultet u Beogradu. Istovremeno sa osnovnom školom i gimnazijom pohađala sam osnovnu i srednju muzičku školu i obe završila sa odličnim uspehom.

Trenutno sam apsolvent matematike, na smeru "Diplomirani matematičar - profesor matematike i računarstva".


Nazad