Matematički fakultet u Beogradu osnovan je 1873. godine (u početku je to bila Viša škola). U svojoj dugoj i bogatoj istoriji mnoga velika imena iz sveta matematike davala su svoj doprinos unapređenju naučnih i nastavnih aktivnosti na njemu. Takođe, ostvarni su brojni kontakti sa poznatim svetskim stručnjacima iz raznih naučnih oblasti, što je od velikog značaja obzirom na to da se na fakultetu izučavaju predmeti poput teorijske matematike, računarstva, numeričke matematike, verovatnoće i statistike, klasične i racionalne mehanike, astronomije i astrofizike, koji predstavljaju značajan potencijal za saradnju sa raznim naučnim disciplinama.

Sve pojedinosti o organizaciji Matematičkog fakulteta mogu se naći na sledećoj internet stranici.


Nazad