Početna   |   Fotografije    |  Kursevi   |  Programiranje  |Značajna komponenta računarstva, prisutna u gotovo svim granama računarstva, jeste programiranje. Ipak, izjednačavanje računarske nauke sa programiranjem zanemaruje druge bitne aspekte računarstva, koji nisu programiranje, kao što su projektovanje nivoa operativnih sistema, struktuiranje baze podataka za specifične aplikacije, validacija modela, itd. Programiranje je u najopštijem smislu aktivnost izrade programa za elektronsku računarsku mašinu (računar).

Profesor

dr Miroslav Marić

Asistent

Ivana Tanasijević


DomaćiMarija Pavlovic | Create Your Badge

MARIJA PAVLOVIĆ 222/2010 MATEMATIČKI FAKULTET BEOGRAD - PRIMENJENA MATEMATIKA