Raspored časova

08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
Ponedeljak Programiranje 1
(vežbe)
Saradnik Mirjana Jovičić
RLAB
Analiza 1A
(vežbe)
Jovan Vukmirović
DLAB
Linearna algebra A
(vežbe)
Sonja Telebaković
843
Utorak Analiza 1A
Miroljub Jevtić
821
Programiranje 1
(praktikum)
Nina Radojičić
718
Linearna algebra A
Gojko Kalajdžić
706
Sreda Analiza 1A
Miroljub Jevtić
706
Programiranje 1
Duško Vitas
830
Četvrtak Analiza 1A
(vežbe)
Jovan Vukmirović
840
Linearna algebra A
(vežbe)
Sonja Telebaković
718
Engleski Nastavnik
ENG1
706
Petak Analiza 1A
(praktikum)
Saradnik ANA3
840
Uvod u matematičku
logiku Milan Božić
821
Uvod u matematičku logiku
(vežbe)
Slavko Moconja
704

Povratak na početnu stranu