Raspored predavanja
1 2 3 4 5 6 7
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00
Ponedeljak Programiranje 1
(praktikum)
Ana Spasić
718
Analiza 1A
Siniša Vrećica
706
Engleski 1
Irena Pavlović
821
Utorak Linearna Algebra 1A
(vežbe)
Marko Radovanović
840
Linearna Algebra 1A
Zoran Petrović
821
Programiranje 1
(vežbe)
Biljana Stojanović
BIM
Sreda Analiza 1A
(praktikum)
704
Analiza 1A
(vežbe)
Zlatko Lazović
BIM
Četvrtak Uvod u mat. logiku
Nebojša Ikodinović
830
Analiza
Siniša Vrećica
821
Linearna Algebra 1A
(vežbe)
Marko Radovanović
840
Programiranje
Filip Marić
718
Petak Analiza 1A
(vežbe)
Zlatko Lazović
RLAB
Uvod u mat. logiku
Milica Knežević
704

Početna strana