Jelena Škarić

Matematički fakultet u Beogradu

smer: Primenjena matematika

broj indeksa: 92/2010