Matematički Fakultet

Jelena Jelisavčić

Br. indeksa 044/2010

smer: primenjena matematika

Početna strana
Raspored časova
Lična strana
Spisak učenika
kontakt: simagenijalac@yahoo.com, mn10044@matf.bg.ac.rs


Predmeti u prvoj godini
 • Zimski semestar
  • Analiza 1A
  • Linearna algebra A
  • Uvod u matematičku logiku
  • Programiranje 1
  • Engleski jezik 1
 • Prolecni semestar
  • Analiza 1b
  • Linearna algebra 1b
  • Geometrija 1
  • Programiranje 2
  • Engleski jezik 2
Generalni sponzor: Bačanin Anđelka