Raspored časova za grupu 1O4A


Ponedeljak Analiza 1A *predavanje*
Dragoljub Kečkić
706
8:00-10:00
Linearna Algebra A *vežbe*
Jelena Škorić
704
10:00-12:00
Engleski jezik *predavanje*
Irena Pavlović
821
12:00-14:00


Utorak Analiza 1A *predavanje*
Dragoljub Kečkić
830
8:00-10:00
Uvod u mat.logiku *predavanje*
Nebojiša Ikodinović
830
10:00-12:00
Programiranje 1 *predavanje*
Miroslav Marić
830
12:00-14:00

Lin. Algebra *vežbe*
Jelena Škorić
DLAB
15:00-16:00
Sreda
Linearna Algebra A *predavanje*
Zoran Petrović
821
9:00-12:00
Programiranje 1 *praktikum*
Ivana Tanasijević
DLAB
12:00-14:00


Četvrtak Programiranje 1 *vežbe*
Ivana TanasijeviĆ
821
8:00-10:00
Analiza 1A *vežbe*
Biljana VujoševiĆ
RLAB
10:00-12:00
Analiza 1A *praktikum*
saradnik u nastavi
RLAB
12:00-13:00Petak Uvod u mat.logiku *vežbe*
Milica Knežević
821
8:00-10:00
Analiza 1A *vežbe*
Biljana Vujošević
706
10:00-12:00

~Povratak na početnu stranu~