Kalat Marina

Broj indexa - 70/09

Smer- Primenjena matematika

e-mail


  Predmeti u prvom semestru prve godine studija:
 1. ANALIZA
 2. LINEARNA ALGEBRA
 3. PROGRAMIRANJE
 4. UVOD U MATEMATICKU LOGIKU
 5. ENGLESKI JEZIK
   Predmeti u drugom semestru druge godine studija:
  1. PROGRAMSKI PAKETI U MATEMATICI

  Raspored casova 1o2a grupe

  Spisak svih studenata grupe 1o2a

  Sledeci kolega