Prethodni kolega   Spisak kolega   Sledeći kolega 

Vjera Mašović

smer: teorijska matematika i primene
index: 43/2008
e-mail


lična strana

profesor Gordana Pavlović-Lažetić
asistent Milena Vujošević-Janičić
Matematički Fakultet, Beograd, 2008.