<<<Prethodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Kostić Aleksandra

smer: numerička natematika i optimizacija
index: 08/041
e-maillična stranaprofesor Gordana Pavlović-Lažetic
asistent Milena Vujošević-Janičić
Matematički fakultet, Beograd, 2008.