Alen Rožajac

____________________________________________________________________________________________

smer:

numerička matematika i optimizacija

index:

07/029

e-mail:

mn07029@alas.matf.bg.ac.yu

profesor:

dr. Gordana Pavlović-Lažetić

asistent:

Jelena Tomašević

____________________________________________________________________________________________

spisak predmeta prvog semestra:

1) analiza 1a
2) programiranje 1
3) analitička geometrija

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

    Matematički fakultet, Beograd 2007