<<< Predhodni Student     Spisak     Sledeći Student >>>

Marko Mladenović

smer: numerička matematika i optimizacije
indeks: 06/198
e-maillična strana
domaći zadaci


profesor - Dušan Tošić
asistent - Miroslav Marić
praktikumi - Srđan Vesić
Matematički Fakultet, Beograd 2006