<<<Predhodni kolega     Spisak studenata     Sledeći kolega>>>

Paunović Jelena

smer: numerička matematika i optimizacija
index: 66/06
e-maillična strana
domaći zadaci


profesor: Dušan Tošić
asistent: Miroslav Marić
praktikumi: Srđan Vesić
Matematički Fakultet, Beograd 2006