< Predhodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega >

Aleksandra Barugdžić

smer: Numerička matematika i optimizacija
broj indeksa: 05/210
e-maillična strana
domaći zadaci


profesor M. Živković
asistent Milena Vujošević-Janičić
Matematički Fakultet, Beograd 2005