<<<predhodni kolega     spisak kolega     sledeći kolega>>>

Janković Marija

smer: numerička matematika i optimizacija
index: 05/171
e maillična strana
domaći zadaciprofesor: Miodrag Živković
asistent: Milena Vujošević-Janičić
Matematički Fakultet
,  Beograd 2005