< Predhodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega >

Katarina Sokić

smer: Numerička matematika i optimizacija
broj indeksa: 05/132
e-maildomaći zadaci

Lična strana

profesor M. Živković
asistent Milena Vujošević-Janičić
Matematički Fakultet, Beograd 2005