<<PRETHODNI KOLEGA                            SPISAK KOLEGA                              SLEDEĆI KOLEGA>>

Jovana Đuretić

smer:  Numerička matemetika i optimizacija
index: 86/2005
e-mail

lična strana
domaći zadaci

profesor: Miodrag Živković
asistent:  Milena Vujošević-Janičić
Matematički Fakultet, Beograd 2005