<<< Predhodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega >>>

Blagoje Gavrilović

smer: numerička matematika i optimizacija
index: 05/033
e-maillična strana
domaći zadaci


profesor Miodrag V. Živkovic
asistent Milena Vujošević-Janičić
Matematički Fakultet, Beograd 2005.