Ivan Jelić

mn04221


Predmeti na prvoj godini:

Osnovi programiranja
Analitička geometrija
Analiza I
Linearna algebra


Lične strane

Slobodan softver
za slobodno društvo