profesor: Duško Vitas

asistent: Biljana Stojanović


Raspored časova

vreme utorak sala četvrtak sala
8-10 Programiranje 1
praktikum
D-lab
10-12 Programiranje 1
vežbe
BIM
12-14 Programiranje 1
praktikum
R-lab Programiranje 1
predavanje
706
seminarski: Japan
Povratak