MATEMATIČKI FAKULTET


Milica Matković

Smer: Numerička matematika
Broj indeksa: 83/04

  1. analiza I
  2. linearna algebra
  3. analitička geometrija
  4. osnovi programiranja