Sanja Vukelić

Smer: numerička matematika i optimizacija

Broj indeksa: 54/04

zadaci                                                    domaći zadaci


Osnovi programiranja

Profesor
Miodrag Živković
Asistent
Milena Vujošević                                mn04054@alas.matf.bg.ac.yu

Vukašinović Uroš   |   Vukojević Žarko
četvrti tok, II grupa - spisak
lična strana