Tablica množenja od 1 do 10
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Raspored časova
Dan Predmet Vreme Učionica
Ponedeljak Osnovi programiranja 10h-12h 821
Analiza I 12h-14h 706
Utorak Analitička geometrija 14h-16h 844
Analiza I 16h-18h 821
Linearna algebra 18h-20h 844
Sreda Analiza I 8h-10h 840
Osnovi programiranja 10h-12h RLAB
Analiza I 12h-14h 706
Četvrtak Linearna algebra 8h-11h 706
Osnovi programiranja 11h-13h BIM
Petak Analitička geometrija 8h-10h 821
Analiza I 10h-12h 821
Linearna algebra 14h-17h 704

Omiljene distribucije Linux-a
Omiljeni Operativni sistemi
Omiljene pesme Bob Marley-a
Početna strana