Meseci do kraja godine
 1. Oktobar
 2. Novembar
 3. Decembar

  Aktuelni bendovi na Top 20
 1. Metallica
 2. Red Hot Chili Peppers
 3. Cold Play

  Omražene aktivnosti
 1. Lenčarenje
 2. Izostanci sa predavanja
 3. Obnova godine na fakultetu