Nikola Ristic


mail: nikolaristic39@yahoo.com

Predmeti na prvoj godini

  1. Osnove programiranja
  2. Analiza
  3. Linearna algebra
  4. Analitička geometrija

<< Rubežic Ana Đokic Ozrenka >>

>>spisak studenata III toka<<