Zorović Ana

smer: numerička matematika i optimizacija
index: 269/07
e-maillična strana
profesor: Gordana LaŽetić
asistent: Jelena Tomašević
Matematički Fakultet, Beograd 2007