Meseci do kraja godine
 1. oktobar
 2. novembar
 3. decembar
  Aktuelni bendovi u top 20
 1. Metallica
 2. Red Hot Chili Peppers
 3. Cold Play
  Omražene aktivnosti
 1. lenčarenje
 2. izostanci sa predavanja
 3. obnova godine na fakultetu