Malo istorije:


Brazil je otkrio Španac Vicente Pinzon (1500.god.), ali ga je iste godine zauzeo Portugalac Pedro Avares Calval i nazvao Ilha da Vera Cruz (Ostrva Pravoga Krsta); kasnije dobija današnje ime po BRAZIL-DRVETU, koji daje crvenu boju.


PeleSeminarski.tex
Seminarski.dvi