Sad malo o lepim uspomenama na matursku ekskurziju.
Meteori su jedna neobična oblast.U ovoj oblasti se nalaze gigantske stene u obliku kula. Nekada je to bila zajednica od 24 manastira,a danas je aktivno samo 5 manastira.Mi smo posetili samo jedan(manastir Preobraženja),a ovaj manastir na slici je najpoznatiji manastir,Varlam.