back

BIOGRAFIJA

Lični podaci

Zovem se Marijana Radosavljević.Rođena sam 31. oktobra 1979. god. u Petrovcu na Mlavi. Deo sam četvoročlane porodice koju pored mene čine:
majka Dušanka, otac Hrista i mlađi brat Miroslav.

Životni put

Prvih osam godina života provela sam u selu Oreškovica,u kome moj otac radi kao nastavnik matematike. Tu sam završila prva dva, i polovinu trećeg
razreda osnovne škole, da bih, nakon toga, svoje školovanje i boravak, nastavila u Petrovcu.

Obrazovanje

Posle završenog opšteg smera gimnazije "Mladost" u Petrovcu,opredelila sam se za smer "teorijska matematika i primene", matematičkog fakulteta
u Beogradu.

Sa svojih trinaest godina sam završila četiri razreda niže muzičke škole, na odseku "klavir", ali zbog postojećih okolnosti, moj muzički svet se morao
ograničiti na povremeno sviranje gitare i komponovanje pesama raznih žanrova. Za sada imam preko 70 svojih kompozicija i tekstova, koje nastojim
da i profesionalno realizujem. Za sada planiram pohađanje srednje muzičke škole "Mokranjac" pri odseku "solo pevanje", kao neostvarenu želju iz
detinjstva. Od maja 2001. godine, član sam hora "Braća Baruh", a već dve godine i po se amaterski bavim standardnim ilatino-američkim plesovima.
Dakle,uz matematiku, moj život je muzika!

Omiljena pesma

Inače, povremeno pišem i litaralne tekstove, pa ću ovde navesti jednu od svojih najnovijih pesama, inače posvećenu osobi koja me je, na neki način,
vratila svetu kojem pripadam; svetu muzike, ljubavi, optimizma i sreće:

TAJNA

Nek tvoje oči ne znaju, a znajući...
Plašt su muzika, reči, i ... tajna
i želja su
Za slavom, ili ... - tajna...
Snove mi bojiš detinjom dušom
kojom ponesena plaši me, tajna.
I želim da igram među dirkama,
među prstima na klaviru...
Tvoji su...
Pričaju, pevaju ... dok sanjam.
O, tajna...
Pomozi da je skrijem od sebe,
Da vrištanje pretvorim u pesmu
ili
plač...
Nek netaknuto ostane sve
ili postane
naša
Tajna...

next