Nikola Ubavić

Nikola Ubavić

Trenutno studiram matematiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Ako želite da me kontaktirate, pošaljite mi elektronsku poštu na adresu x@y gde je x = mm16310, a y = alas.matf.bg.ac.rs.

Ponekad pišem na matematičkom forumu Matemanija.

Ovo su moji tekstovi objavljeni na ovoj prezentaciji: