Nikola Ubavić

Trenutno studiram matematiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Ako želite da me kontaktirate, pošaljite mi elektronsku poštu na adresu x@y gde je x = mm16310, a y = alas.matf.bg.ac.rs.

Ponekad pišem na matematičkom forumu Matemanija.

Tekstovi

Kako raditi sa funkcijama čije su vrednosti poznate samo u konačno mnogo tačaka? Kako ih integraliti ili naći njihov izvod? Jedan od odgovora leži u polinomima…
Istorijska priča o primeni kvadratnih formi u teoriji brojeva.
Kontraprimeri koji ukazuju na važnost pojedinih detalja u formulacijama poznatih teorema diferencijalnog računa.
U tekstu su obrađene sintaksa i semantika iskazne logike, neki od deduktivnih sistema iskazne logike, metateoreme o potpunosti i neprotivrečnosti prirodne dedukcije, i još mnogo toga…
Kratak tekst koji sadrži sve što je potrebno za osnovno snalaženje u Linuks terminalu.

Softver

Jednostavna igrica smeštena u realnoj projektivnoj ravni.