1234567
08:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
PonedeljakProgramiranje 1
(praktikum)
Analiza 1A
(predavanje)
Engleski 1
Predavanje
UtorakLinearna algebra A
(vežbe)
Linearna algebra A
Predavanje
Programiranje 1
(vežbe)
SredaAnaliza 1a
(praktikum)
Analiza 1A
(vežbe)
ČetvrtakUvod u matematičku logiku
Predavanje
Analiza 1A
Predavanje
Programiranje 1
Predavanje
PetakAnaliza 1A
(vežbe)
Uvod u matematičku logiku
(vežbe)

Natrag