Bojan Zlatić

Matematički fakultet

88/2010

Teorijska matematika i primene


e-mail:bojanzlatic@yahoo.com

Predmeti na prvoj godini studija

Jesenji semestar
  • Analiza 1A
  • Programiranje 1
  • Linearna algebra A
  • Uvod u matematicku logiku
  • Engleski 1
Prolećni semestar
  • Analiza 1B
  • Programiranje 2
  • Linearna algebra B
  • Geometrija 1
  • Engleski 2

Kolege    Raspored    Profil