Nikola Lelas


047/2010


Lična strana

e-mail    Predmeti na 1. godini matematike
  1. Analiza 1
  2. Linearna algebra
  3. Uvod u matematičku logiku
  4. Engleski
  5. Programiranje 1

prethodni kolega   sve kolege   sledeci kolega