Solomko Vladislav

broj indexa: 279/09

Lična strana

mm09279@matf.bg.ac.rs


Predmeti na prvoj godine

  Jesenji semestar

 1. Programiranje 1
 2. Analiza 1A
 3. Linearna Algebra A
 4. Uvod u matematičku logiku
 5. Engleski jezik 1

  Prolećni semestar

 1. Programiranje 2
 2. Analiza 1B
 3. Linearna Algebra B
 4. Geometrija 1
 5. Engleski jezik 2

Raspored časova


Prethodni kolega     Sve kolege     Sledeći kolega