Raspored časova

(103 b)

Raspored časova

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
8.15-9.00 Biljana Stojanović

Programiranje 1

Sala dlab
vežbe
Miodrag Kapetanović

Uvod u matematičku logiku

Sala 706
teorija
Biljana Stojanović

Programiranje 1

Sala dlab
teorija
Biljana Vujošević

Analiza 1A

Sala 844
vežbe
9.15-10.00Filip Marić

Programiranje 1

Sala 718
teorija
Biljana Stojanović

Programiranje 1

Sala dlab
vežbe
Miodraga Kapetanović

Uvod u matematičku logiku

Sala 706
teorija
Biljana Stojanović

Programiranje 1

Sala dlab
vežbe
Biljana Vujošević

Analiza 1A

Sala dlab
vežbe
10.15-11.00Filip Marić

Programiranje 1

Sala 718
teorija
Aleksandar Lipkovski

Linearna algebra A

Sala 830
teorija
Angelina Ilić-Stepić

Uvod u matematičku logiku

Sala dlab
vežbe
Darko Milinković

Analiza 1A

Sala 830
teorija
11.15-12.00Darko Milinković

Analiza 1A

Sala 821
teorija
Aliksandar Lipkovski

Linearna algebra A

Sala 830
teorija
Angelina Ilić-Stepić

Uvod u matematičku logiku Sala

dlab
vežbe
Darko Milinković

Analiza 1A

Sala 830
teorija
Jelena Škorić

Linearna algebra A

Sala 840
vežbe
12.15-13.00Darko Milinković

Analiza 1A

Sala 821
teorija
Aleksandar Lipkovski

Linearna algebra A

Sala 830
teorija
Irena Pavlović

Engleski jezik

Sala 706
Biljana Vujošević

Analiza 1A

sala 844
vežbe
Jelena Škorić

Linearna algebra A

Sala 840
vežbe
13.15-14-00Biljana Vujošević

Analiza 1A

Sala 821
vežbe
Irena Pavlović

Engleski jezik 1

Sala 706
Biljna Vujošević

Analiza 1A

Sala 844
vežbe
Jelena Škorić

Linearna algebra A

Sala 840
vežbe