Raspored časova
VREME/DANPONEDELJAKUTORAKSREDAČETVRTAKPETAK
815-900/Uvod u matematičku logiku,vežbeUvod u matematičku logiku, predavanjaAnaliza, vežbeLinearna algebra,vežbe
915-1000Programiranje, predavanjaUvod u matematičku logiku,vežbeUvod u matematičku logiku, predavanjaAnaliza, vežbeLinearna algebra,vežbe
1015-1100Programiranje, predavanjaLinearna algebra, predavanjaAnaliza, vežbeAnaliza, predavanjaLinearna algebra,vežbe
1115-1200Analiza, predavanjaLinearna algebra, predavanjaAnaliza, vežbeAnaliza, predavanja/
1215-1300Analiza, predavanjaLinearna algebra, predavanjaEngleski jezikProgramiranje, vežbeProgramiranje, praktikum
1315-1400/Analiza, vežbeEngleski jezikProgramiranje, vežbeProgramiranje, praktikum

Naslovna strana