Raspored časovaVreme/Dan Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
08:15-09:00   Uvod u matematičku logiku Uvod u matematičku logiku Analiza 1A Linearna algebra A
09:15-10:00 Programiranje 1 Uvod u matematičku logiku Uvod u matematičku logiku Analiza 1A Linearna algebra A
10:15-11:00 Programiranje 1 Linearna algebra A Analiza 1A Analiza 1A Linearna algebra A
11:15-12:00 Analiza 1A Linearna algebra A Analiza 1A Analiza 1A  
12:15-13:00 Analiza 1A Linearna algebra A Engleski jezik 1 Programiranje 1 Programiranje 1
13:15-14:00   Analiza 1A Engleski jezik 1 Programiranje 1 Programiranje 1
Naslovna strana