Milica Jovalekić
Rođena sam 21. februara 1990. godine u Beogradu.
Završila sam Matematičku gimnaziju.

.

Naslovna strana